JKF_2550-2Praktijk Ruesink (gevestigd in Amsterdam) is de praktijk van Ben Ruesink.

Ik ben zelfstandig gevestigd psychiater, psychotherapeut en seksuoloog NVVS.

Voor consult & advies.

 

Voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten, seksuele problemen en persoonlijkheidsproblematiek.
Psychische klachten in geval van verlies, rouw en depressie; angst en trauma. Problemen met intimiteit en seksualiteit, seksuele voorkeur, gender- en seksuele identiteit. Terugkerende klachten van somberheid of angst in relaties met anderen of in het omgaan met jezelf, persoonlijkheidsproblematiek.

In de intake bespreken we de aard, het ontstaan en het beloop van de klachten en problemen. Dit in een mogelijke samenhang met belastende omstandigheden, aangrijpende levensgebeurtenissen en eventuele kwetsbaarheid in de persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt gekeken of en in hoeverre lichamelijke gezondheidsproblemen of middelengebruik een rol spelen bij de betreffende klachten en problemen.

In het adviesgesprek bespreken we hoe we de klachten en problemen kunnen begrijpen, welke diagnose gesteld kan worden en hoe het behandeladvies luidt. Bij instemming stellen we samen een behandelplan op en begint de behandeling.

Behandeling richt zich op herstel, op de betekenis van klachten en het omgaan met problemen.

De behandeling is of klachtgericht of meer gericht op de persoonlijkheid en ontwikkeling.

Afhankelijk van de aard van de klacht of het probleem is er sprake van een kortdurende of langdurende behandeling.

Behandeling bestaat uit gesprekken, psychotherapie en zo nodig medicijn behandeling, farmacotherapie.

Vormen van psychotherapie zijn de Kortdurende Steungevende Psychoanalytische Psychotherapie (KPSP) en Langdurige Psychoanalytische Psychotherapie.

JKF_2559-2Indien nodig vindt behandeling plaats in samenwerking met huisarts, psycholoog, verpleegkundige of medisch specialist.

De behandeling van een psychiater wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Praktijk Ruesink is in het bezit van een GGZ Kwaliteitsstatuut.

Privacy
Drs. B. Ruesink (praktijkhouder Praktijk Ruesink) hierna de verantwoordelijke, gevestigd te 1064 HA Amsterdam, Slotermeerlaan 69 E3 en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56873468, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens verantwoordelijke van uw verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft. Klik hier voor het volledige privacy beleid.